Skip to content

Съгласно решение от ИОСА 07.10.2022г. се променя седалището и адреса на управление на дружеството ОТ гр. Добрич, п.к. 3900, бул "25-СЕПТЕМВРИ" N:43, НА гр. София 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" N:137, ет.6.

Съгласно решение от ИОСА 07.10.2022г. се променя наименованието на дружеството ОТ "Родина-91" НА "Родина Кепитъл".

16.01.2023г. - Информация съгласно ЗППЦК относно отправено търгово предложение - Виж документа тук. PDF

16.01.2023г. - Търгово предложение "ДНС ИНВЕСТ" АД - Виж документа тук.

16.01.2023г. - Становище на СД относно търгово предложение - Виж документа тук.

06.01.2023г. - Становище на СД относно коригирано търгово предложение - Виж документа тук.

29.12.2022г. - Уведомление от Съвета на директорите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД относно получено търгово предложение - Уведомление

06.12.2022г. - Уведомление от "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД във връзка с назначаване на Директор за връзка с инвеститорите. - Уведомление Документи

17.11.2022г. - Уведомление от "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД до КФН - Виж документа тук.

15.11.2022г. - Декларация по чл. 114б ЗППЦК от прокурист на "Родина Кепитъл" АД - Виж документа тук.

10.11.2022г. - Становище от Съвета на директорите на "Родина Кепитъл" АД относно търгово предложение - Виж документа тук.

7.11.2022г. - На 9.12.2022г. ще се проведе Извънредно събрание на акционерите на"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД с начален час 11:00 часа. - Материали за събранието може да видите тук.

4.11.2022г. - Уведомление от Съвета на директорите - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

26.10.2022г. - Декларация по чл. 114б, ал. 2 във вр. с чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК от "ДНС ИНВЕСТ" АД - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

24.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

24.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

21.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

21.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

20.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

19.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

19.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

07.10.2022г. - На 07.10.2022г. се проведе Извънредно събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.08.2022г. - На 23.08.2022г. се състоя  Заседание на директорите. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.08.2022г. - На 07.10.2022г. ще се проведе Извънредно събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

28.06.2022г. - На 28.06.2022г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

12.05.2022г. - На 28.06.2022г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

23.04.2021г. - На 08.06.2021г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.04.2021г. - На 08.06.2021г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

25.06.2020г. - На 23.06.2020г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".
11.05.2020г. - На 23.06.2020г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

12.06.2019г. - На 11.06.2019г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

07.05.2019г. - На 11.06.2019г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

09.08.2018г. - На 07.08.2018г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, като на събранието се прие политика за възнагражденията в дружеството.

26.06.2018г. - На 07.08.2018г. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, за приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

11.06.2018г. - На 08.06.2018г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

19.04.2018г. - На 08.06.2018г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

02.08.2017г. - На 01.08.2017г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, като на събранието се избра одитен комитет.

23.06.2017г. - На 01.08.2017г. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, за избор на одитен комитет.

21.06.2017г. - На 21.06.2017г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

11.05.2017г. - На 21.06.2017г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

11.06.2016г. - На 11.06.2016г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

22.04.2016г. - На 11.06.2016г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

19.06.2015г. - На 19.06.2015г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

11.05.2015г. - На 19.06.2015г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

07.08.2014г. - На 07.08.2014 г в деловодството на Родина 91 АД постъпиха уведомления за настъпили промени в дяловото участие, съгласно чл.145, ЗППЦК, както следва:
Акционерът А.Петкова е сключил сделка на 01 август 2014 г., в резултат на което продава дяловото си участие в рамер на 14.35%(13457 обикновени акции) от капитала на Родина 91 АД , на С.Георигев. След настъпилите обстоятелства дела на новия акционер е в размер на 14.46%(13561 обикновени акции),а дела на А.Петкова се намалява до 1,76%(1655 обикновени акции).

30.07.2014г. - На 30.07.2014 г в деловодството на Родина 91 АД постъпиха уведомления за настъпили промени в дяловото участие, съгласно чл.145, ЗППЦК, както следва:
Акционерът ТРС ЕАД е сключил сделка на 25 юли 2014 г., в резултат на което продава дяловото си участие в рамер на 14.35% капитала на Родина 91 АД, на А.Петкова. След насъпилите обстоятелства дела на новия акционер е в размер на 16.12%.

13.05.2014г. - На 21.06.2014г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

27.05.2013г. - На 29.06.2013г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

29.05.2012г. - На 30.06.2012г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

01.06.2011г. - На 02.07.2011г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

28.05.2010г. - На 26.06.2010г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

13.04.2009г. - На 20.06.2009г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

12.05.2008г. - На 28.06.2008г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

15.04.2008г. - Акционерите на "Родина 91" АД вече могат да получават информация относно дейността и всички новини на дружеството в новосъздадената интернет страница на "Родина 91" АД. Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни.